Weblink


News & Event

Sonadezi An Bình cán mốc doanh thu 350 tỷ đồng

Kết thúc năm 2018, Công ty CP Sonadezi An Bình đạt kết quả tăng trưởng khá ấn tượng. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế ...

 

BUILDING PROJECT HANDING OVER CEREMONY IN BAO VINH COMMUNE - SUOI TRE INDUSTRIAL PARK BY SPONSOR SONADEZI AN BINH JSC

After executing the work in Bao Vinh commune promptly and positively, today at 9.30 am on January 23rd, 2018 Sonadezi an Binh joint stock company held the building project ...

 

THE 18TH ESTABLISHMENT ANNIVERSARY OF SONADEZI AN BINH JOINT STOCK COMPANY (07/01/2000 – 07/01/2018)

On January 5th, 2018, Sonadezi An Binh joint stock company organized the 18th establishment anniversary.

 

VIDEO

Get the Flash Player to see this player.