Liên kết web


Tin tức và sự kiện

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU CỤM THI ĐUA SỐ 1

Thực hiện theo kế hoạch số 334/KH-SZG-HCNS ngày 06/07/2023 của Cụm trưởng Cụm thi đua số 1- Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã phối hợp ...

 

Lễ Quốc tế thiếu nhi năm 2023

Nhằm tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm 2023, với mong muốn mang ...

 

RA QUÂN THỰC HIỆN 'NGÀY CHỦ NHẬT XANH' NĂM 2023

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối về việc tổ chức đồng loạt "Ngày Chủ nhật xanh" đợt 2 năm 2023, cũng ...

 

VIDEO