QUẢNG CÁOXí nghiệp Bê Tông

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC TRẠM TRỘN

I.    GIỚI THIÊU TỔNG QUAN:

Xí nghiệp Bê tông Sonadezi được thành lập với 01 trạm trộn bê tông tươi 60 m3/h tại khu công nghiệp Long Thành từ tháng 03/2004, sản lượng sản xuất và tiêu thu bê tông ngày càng tăng :
- Năm 2004 :    14.213,1 m3
- Năm 2005 :    29.222,0 m3
- Năm 2006 :    42.958,4 m3


Toàn cảnh trạm trộn bê tông 60 m3/h tại KCN Long Thành

Đến tháng 4/2007, do nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ và mở rộng qui mô sản xuất, Xí Nghiệp Bê Tông đã tiếp tục thành lập thêm một trạm trộn bê tông tươi công suất 90 m3/h tại KCN Biên Hòa 1, đã đưa vào sản xuất 11/2007
- Năm 2007 :    64.411 m3
- Tháng 4/2008 :    20.401 m3Trạm trộn Biên Hòa

II. GIỚI THIỆU NĂNG LỰC:
1.    MÁY MÓC – THIẾT BỊ:

    TRẠM TRỘN BÊ TÔNG KCN LONG THÀNH


Công suất thiết kế : 60 m3/ h


Cối trộn dung tích 1500 lít

Công nghệ trộn ướt kiểu cưỡng bức hành tinh 01 trục đứng


Bunker cốt liệu 3 ngăn, phù hợp phối hợp 3 cốt liệu có cấp phối cỡ hạt khác nhau


03 si lô xi măng sức chứa 120 Tấn


Kho cốt liệu sức chứa 2000 m3


Kho cốt liệu sức chứa 2000 m3


Chuyển cốt liệu lên cối trộn bằng skip


Chuyển cốt liệu lên bunke


20 xe bồn trộn (16 xe dung tích trung bình 6m3, 4 xe dung tích trung bình 8m3)
Hoạt động liên tục

Năng lực riêng thực tế:


Công trình cáp TaiHanSaCom M250 (300 – 350 m3/ca/8h) – đã hoàn thành


Công trình khu chung cư 6 tầng – Tam An M250 (250 – 300 m3/ca/6h) – đã hoàn thành


C.trình Samil_ViNa(350 – 400m3/ca/9h)


C.trình SuHeung(420 – 430 m3/ca/10h)