Liên hệ

Tên giao dịch :  CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH
Vốn điều lệ :  31.125.000.000 đồng
Vốn nhà nước :  11.812.500.000 đồng
Địa chỉ liên lạc :  Số 113-116 Lô C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại :  +84.0251.3836.106
Fax :  +84.0251.3836.292
E-mail :  sza@sonadezianbinh.com.vn
Website :  www.sonadezianbinh.com.vn ; sza.com.vn


Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới :
Nội dung : (*)
Mã bảo vệ : (*)