QUẢNG CÁOTin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng năm 2016

- Thông báo Tháng 05/2016
- Nhận hồ sơ Tháng 05/2016
- Phỏng vấn Tháng 06/2016