QUẢNG CÁOThi công xây dựng

Nhà Máy CP Bình Dương

Năm hoàn thành : 2009
Chủ đầu tư : CP Group Thái Lan
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 3,959,375 USD
Địa điểm : KCN Mỹ Phước II - Bình Dương

Nhà Máy Dược Phẩm OPV

Năm hoàn thành : 31/05/2002
Chủ đầu tư : OPV - Mỹ
Giá trị hợp đồng : 1,524,667 USD
Địa điểm : KCN Biên Hòa II - Đồng Nai

Nhà máy CP Bàu xéo Đồng Nai

Năm hoàn thành : 2005
Chủ đầu tư : CP Group
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 815,000 USD
Địa điểm : KCN Bàu Xéo - Đồng Nai

Công Trình Ojitex Hải Phòng

Năm hoàn thành : 30/10/2004
Chủ đầu tư : Nhật và Mã Lai
Gói thi công : Xây dựng và M&E
Giá trị hợp đồng : 2,918,981 USD
Địa điểm : KCN Nomura - Hải Phòng