QUẢNG CÁOVật liệu xây dựng

Xí nghiệp Bê Tông

Xí nghiệp Bê tông Sonadezi được thành lập với 01 trạm trộn bê tông tươi 60 m3/h tại khu công nghiệp Long Thành từ tháng 03/2004