QUẢNG CÁOThông tin nội bộ

Công bố các quyết định tái cấu trúc công ty

Thứ hai, 12/10/2015, 09:45 GMT+7

Ngày 03/8/2015 tại văn phòng Công ty tổ chức Lễ Công bố các quyết định tái cấu trúc công ty

Tham dự buổi lễ gồm có:
 
- Ban Tổng giám đốc công ty;
- Đại diện đoàn thể công ty;
- Cán bộ, nhân viên các phòng ban, xí nghiệp.
 
Ông Lê Anh Hoàn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi công bố các quyết định tái cấu trúc công ty như sau:
 
1. Quyết định thành lập phòng Kinh doanh trên cơ sở sát nhập phòng Đầu tư và Sàn giao dịch Bất động sản.
2. Quyết định thành lập thành lập phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trên cở sở tách bộ phận kỹ thuật từ phòng Đầu tư.
3. Quyết định điều động và bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty:
 
- Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thu Hòa giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh;
- Bổ nhiệm Ông Trần Văn Giàu giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hạ tầng;
- Điều động và bổ nhiệm Ông Chu Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;
- Điều động và bổ nhiệm Ông Trần Tiến Nam giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;
- Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Điệp giữ chức vụ Phó giám đốc, Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ.
 
Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ công bố các quyết định tái cấu trúc công ty