QUẢNG CÁOThông tin nội bộ

Công trình thanh niên 2015

Thứ hai, 12/10/2015, 10:11 GMT+7

Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động của Đoàn thanh niên năm 2015. Thực hiện theo chỉ đạo của Chi bộ công ty và được Ban Tổng Giám đốc công ty và Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ hổ trợ, chấp thuận cho Chi đoàn thực hiện công trình thanh niên để gây quỹ hoạt động chi đoàn, cũng như tạo điều kiện cho đoàn viên có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác

Ngày 19/09/2015, Chi đoàn Công ty cổ phần Sonadezi Bình tổ chức cho đoàn viên tham gia thực hiện công trình thanh niên như sau:
 
1. Công trình: Sửa chữa sơn lại hàng rào Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ, trực thuộc Công ty CP Sonadezi An Bình tại KCN Long Thành, huyện Long Thành, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian: 3 ngày
- Tổng số đoàn viên tham gia thực hiện: 30 đoàn viên.
 
Một số hình ảnh