QUẢNG CÁOThông tin nội bộ

Quy định sử dụng máy tính và mạng tại Công ty

Thứ hai, 24/03/2014, 08:55 GMT+7

Ngày 15 tháng 03 năm 2014. Ban TGĐ có ký quyết định ban hành về việc sử dụng máy vi tính và mạng công ty, toàn thể CBCNV công ty có thể xem Quyết định  ở đây


Người viết : sza