QUẢNG CÁODanh mục

Hội Nghị Người Lao Động năm 2018

Thứ ba, 09/01/2018, 13:13 GMT+7

Vào lúc 09 giờ ngày 05/01/2018 Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình và Công đoàn cơ sở công ty đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018

Dự hội nghị người lao động công ty gồm có:
- Ông Lê Anh Hoàn – TGĐ Công ty
- Ông Cao Minh Trung – Phó TGĐ Công ty
- Ông Trần Hồ Dũng – Phó TGĐ Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư chi bộ
- Ông Lê Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Trưởng, phó các phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các Xí nghiệp
- Toàn thể người lao động làm việc tại Công ty 
Nội dung chương trình:
1/ Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018. 
2/ Đại diện Công đoàn cơ sở công ty báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách, các quy định, quy chế của công ty.
3/  Bầu các thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2018, gồm 5 thành viên:
Ông Trần Tiến Nam                        Phó Ban Quản lý nhà 
Ông Lê Văn Bình                            Phòng Kế Toán.
- Bà Vũ Thị Thu Hòa                         Phòng Kinh doanh
Ông  Nguyễn Tiến Dũng                 Xí nghiệp VLXD & DV
Ông Nguyễn Văn Tuấn                   Xí nghiệp VLXD & DV
4/  Công bố Quyết định và trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2017 gồm:
-    Danh hiệu tập thể
          + Tập thể lao động xuất sắc gồm 3 tập thể: Phòng Kế toán; Phòng Kinh doanh; Xí nghiệp Xây dựng và Dịch vụ
          + Tập thể lao động tiên tiến gồm 3 tập thể: Phòng Tổng hợp; Ban Quản lý dự án khu dân cư; Xí nghiệp Hạ tầng
-    Danh hiệu cá nhân
          + Chiến sỹ thi đua: 24 cá nhân
          + Lao động giỏi: 50 cá  nhân  
          + Lao động tiên tiến: 38 cá nhân 
5/  Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.
 
Một số hình ảnh