QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

ANH_HOAN_2.jpg

LÊ ANH HOÀN

Chức Vụ : Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
Năm Sinh : 1961
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Cử Nhân Kinh Tế
Ngày tham gia công ty : 8/1984


Nội dung đang cập nhật