QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

ho_dung.jpg

TRẦN HỒ DŨNG

Chức Vụ : Tổng Giám Đốc, Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Năm Sinh : 1964
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 2/2004

Xem chi tiết


VAN_BINH_1.jpg

LÊ VĂN BÌNH

Chức Vụ : Phó tổng giám đốc
Năm Sinh : 1967
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Cử Nhân Kinh Tế
Ngày tham gia công ty : 12/2010

Xem chi tiết


kim_phuoc.jpg

TRẦN THỊ KIM PHƯỚC

Chức Vụ : Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Năm Sinh : 1979
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Cử nhân kinh tế
Ngày tham gia công ty : 6/2007

Xem chi tiết