QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

ho_dung.jpg

TRẦN HỒ DŨNG

Chức Vụ : Tổng Giám Đốc, Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Năm Sinh : 1964
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 2/2004

Xem chi tiết


VAN_BINH_1.jpg

LÊ VĂN BÌNH

Chức Vụ : Phó tổng giám đốc
Năm Sinh : 1967
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Cử Nhân Kinh Tế
Ngày tham gia công ty : 12/2010

Xem chi tiết


VAN_GIAU.jpg

TRẦN VĂN GIÀU

Chức Vụ : Phó Tổng giám đốc
Năm Sinh : 1977
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 11/2004

Xem chi tiết