QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

ANH_HOAN_2.jpg

LÊ ANH HOÀN

Chức Vụ : Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
Năm Sinh : 1961
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Cử Nhân Kinh Tế
Ngày tham gia công ty : 8/1984

Xem chi tiết


minh_trung_1.jpg

CAO MINH TRUNG

Chức Vụ : Phó Tổng Giám đốc, kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nhà
Năm Sinh : 1964
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Cử Nhân Luật
Ngày tham gia công ty : 10/1994

Xem chi tiết


ho_dung.jpg

TRẦN HỒ DŨNG

Chức Vụ : Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên hội đồng quản trị
Năm Sinh : 1964
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 2/2004

Xem chi tiết