QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

kim_phuong_3.jpg

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

Chức Vụ : Phó phòng HCNS kiêm Trưởng ban kiểm soát hoạt động nội bộ
Năm Sinh : 1984
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Cử nhân ngoại ngữ
Ngày tham gia công ty : 10/2010

Xem chi tiết


VAN_GIAU.jpg

TRẦN VĂN GIÀU

Chức Vụ : Trưởng Phòng Kinh Doanh
Năm Sinh : 1977
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 11/2004

Xem chi tiết


kim_chi.jpg

LÊ THỊ KIM CHI

Chức Vụ : Phó giám đốc Xí Nghiệp Hạ tầng KCN Suối Tre
Năm Sinh : 1981
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Cử nhân khoa học
Ngày tham gia công ty : 07/2010

Xem chi tiết