QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

Viet_Thanh.jpg

NGUYỄN VIẾT THANH

Chức Vụ : Giám đốc Xí nghiệp xây dựng
Năm Sinh : 1981
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Kỹ sư xây dựng
Ngày tham gia công ty : 07/2005

Xem chi tiết


anh_Nghia.jpg

Chu Văn Nghĩa

Chức Vụ : Phó giám đốc xí nghiệp Xây dựng
Năm Sinh : 1961
Trình Độ : Cử nhân kinh tế
Chuyên Môn : Xây dựng cơ bản
Ngày tham gia công ty : 6/2015

Xem chi tiết


Van_Hiep.jpg

NGUYỄN VĂN HIỆP

Chức Vụ : Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng
Năm Sinh : 1983
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường
Ngày tham gia công ty : 3/2013

Xem chi tiết