QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

Van_Hiep.jpg

NGUYỄN VĂN HIỆP

Chức Vụ : Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng
Năm Sinh : 1983
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường
Ngày tham gia công ty : 3/2013

Xem chi tiết


tien_dung.jpg

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Chức Vụ : Giám đốc xí nghiệp VLXD & DV
Năm Sinh : 1981
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Kỹ sư xây dựng
Ngày tham gia công ty : 07/2005

Xem chi tiết


van_diep.jpg

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Chức Vụ : Phó giám đốc Xí nghiệp VLXD & DV
Năm Sinh : 1979
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Cử nhân kinh tế
Ngày tham gia công ty : 07/2014

Xem chi tiết