QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

thanh_nam.jpg

NGUYỄN THÀNH NAM

Chức Vụ : Phó phòng Kỹ Thuật
Năm Sinh : 1970
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Kỹ sư xây dựng
Ngày tham gia công ty : 03/1995

Xem chi tiết


Viet_Thanh.jpg

NGUYỄN VIẾT THANH

Chức Vụ : Giám đốc Xí nghiệp xây dựng
Năm Sinh : 1981
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Kỹ sư xây dựng
Ngày tham gia công ty : 07/2005

Xem chi tiết


anh_Nghia.jpg

Chu Văn Nghĩa

Chức Vụ : Phó giám đốc xí nghiệp Xây dựng
Năm Sinh : 1961
Trình Độ : Cử nhân kinh tế
Chuyên Môn : Xây dựng cơ bản
Ngày tham gia công ty : 6/2015

Xem chi tiết