QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

kim_phuoc.jpg

TRẦN THỊ KIM PHƯỚC

Chức Vụ : Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Năm Sinh : 1979
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Cử nhân kinh tế
Ngày tham gia công ty : 6/2007


Nội dung đang cập nhật