QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

VAN_BINH_1.jpg

LÊ VĂN BÌNH

Chức Vụ : Phó tổng giám đốc
Năm Sinh : 1967
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Cử Nhân Kinh Tế
Ngày tham gia công ty : 12/2010


Nội dung đang cập nhật