QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

ho_dung.jpg

TRẦN HỒ DŨNG

Chức Vụ : Tổng Giám Đốc, Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Năm Sinh : 1964
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 2/2004


Nội dung đang cập nhật