QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2013, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2013 Đại hội đồng cổ đông tại Hội trường Công ty.


 

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Lúc 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2012, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2012 Đại hội đồng cổ đông tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi Biên Hòa