QUẢNG CÁOTin tức & sự kiện

Đại hội Chi bộ Công ty nhiệm kỳ (2020 - 2023)

Thứ năm, 12/12/2019, 15:33 GMT+7

Vào 08g00 ngày 06/12/2019, tại trụ sở Công ty , Chi bộ công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ (2020-2023)

Tham dự Đại hội gồm có:
- Đại diện Đảng ủy Tổng công ty Sonadezi Ông Cao Minh Trung – Phó bí thư 
- Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty, 23 đồng chí Đảng viên.
  Nội dụng chính của Đại hội gồm có
- Thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2017 – 2020)
- Thông qua  Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2020 – 2023)
- Thông qua  Bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ (2017 – 2020)
- Bầu cấp ủy nhiệm kỳ (2020-2023)
- Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sonadezi lần thứ 2 Nhiệm kỳ (2020 – 2025)
  Đại hội đã tiến hành bầu cấp và Bí thư; Phó bí thư  Chi bộ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình Nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 5 đồng chí:
      1/    Đồng chí Cao Minh Trung – Bí thư chi bộ
      2/    Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Chi bộ
      3/    Đồng chí Trần Hồ Dũng – Chi ủy viên
      4/    Đồng chí Lê Văn Bình – Chi ủy viên
      5/    Đồng chí Trần Thị Kim Phước – Chi ủy viên
Đại hội tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng
- Đồng chí Trần Hồ Dũng
- Đồng chí Lê Văn Bình
- Đồng chí Trần Văn Giàu
- Đồng chí Trần Thị Kim Phước
 
Một số hình ảnh trong đại hội