QUẢNG CÁOTin tức & sự kiện

Hội nghị người lao động năm 2024

Thứ tư, 10/01/2024, 11:15 GMT+7

Vào lúc 08 giờ ngày 05/01/2024 tại hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Dự hội nghị người lao động gồm có:
-    Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
-    Ông Trần Văn Giàu – Phó TGĐ  phụ trách, điều hành; Chủ tịch CĐCS
-    Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó TGĐ Công ty, Phó bí thư chi bộ
-    Các Trưởng, phó phòng và Giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp
-    Và 34 đại biểu được bầu từ các Tổ công đoàn.
Nội dung chương trình:
1/Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
2/ Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể  năm 2023.
3/  Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ, gồm 5 thành viên:
      -  Ông Trần Văn Giàu                          
      -  Bà Trần Thị Kim Phước                             
      -  Bà Lê Thị Kim Chi                          
      -  Ông  Nguyễn Viết Thanh                  
      -  Ông Nguyễn Văn Tuấn                    
4/  Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2023
- Công ty khen thưởng và tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2023 gồm: 4 tập thể lao động giỏi, 2 tập thể lao động tiên tiến, 40 cá nhân lao động giỏi và 115 cá nhân lao động tiên tiến;
- Công đoàn cơ sở khen thưởng và tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 gồm 02 tập thể và 10 cá nhân.
5/  Giao kế hoạch năm 2024 
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT phát biểu giao nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Trần Văn Giàu, Phó Tổng phụ trách điều hành Công ty giao kế hoạch năm 2024 cho các Phòng, Xí nghiệp.
6/  Ông Trần Văn Giàu, Phó Tổng giám đốc phụ trách, điều hành phát động phong trào thi đua năm 2024 “Toàn Công ty đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể và năng lực trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024”.
7/ Thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024: Đại biểu tham dự đều biểu quyết nhất trí 100%.
Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.
 
Một số hình ảnh
 
 

Ông Trần Văn Giàu báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024
 

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
 
 
 

Trao giấy khen cho các tập thể lao động giỏi
 

Trao giấy khen cho các tập thể lao động tiên tiến
 

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi
 

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi
 

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi
 

Trao giấy khen cho các Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 

Trao giấy khen cho các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho Phó TGĐ phụ trách, điều hành Công ty
 

Ban TGĐ giao kế hoạch năm 2024 cho các Phòng, Xí nghiệp