QUẢNG CÁOTin tức & sự kiện

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Tổng giám đốc Công ty

Thứ sáu, 03/06/2022, 15:59 GMT+7

- Căn cứ điều lệ của Cty Cổ phấn Sonadezi An Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-SZA-HĐQT và Quyết định số 41/QĐ-SZA-HĐQT ngày 22/4/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc  nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Văn Giàu và Ông Nguyễn Tiến Dũng, thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022.
Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của Ông Trần Văn Giàu và Ông Nguyễn Tiến Dũng đến các cơ quan, đơn vị được biết và thuận tiện trong công tác.
 
vui lòng xem thông báo và chữ ký Tại Đây