QUẢNG CÁOTin tức & sự kiện

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký TGĐ Công ty

Thứ ba, 04/05/2021, 09:13 GMT+7

- Căn cứ điều lệ của Cty Cổ phấn Sonadezi An Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-SZA-HĐQT ngày 22/4/2021 về việc bổ nhiệm Ông Trần Hồ Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của Ông Trần Hồ Dũng đến các cơ quan, đơn vị được biết và thuận tiện trong công tác.

vui lòng xem thông báo và chữ ký Tại đây