QUẢNG CÁOCty TNHH Minh Huy

 

Tên Công ty Cty TNHH Minh Huy
Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ Đường N1, KCN Suối Tre
Ngành nghề Sơ chế nông sản
Diện tích 20.002 m2
Điện thoại  
Fax