QUẢNG CÁOCơ cấu tổ chức & quản lý

van_tuan.jpg

NGUYỄN VĂN TUẤN

Chức Vụ : Phó giám đốc Xí nghiệp VLXD & DV
Năm Sinh : 1983
Trình Độ : Đại học
Chuyên Môn : Cử nhân quản trị kinh doanh
Ngày tham gia công ty : 10/2004

Xem chi tiết